Cmimet

Internet

Shenim: Cmimet e meposhteme perfshine TVSH dhe abomini fillestar eshte 3 MUAJ !


INTERNET

KOSTO INSTALIMI

DOWNLOAD

UPLOAD

LIMIT

3 Muaj


1300

0 LEKE

30 Mbps

10 Mbps

Pa Limit

6 muaj

7800

0 LEKE

30 Mbps

10 Mbps

Pa Limit

12 muaj

15600

0 LEKE

30 Mbps

10 Mbps

Pa Limit

Televizion

Shenim: Cmimet e meposhteme perfshine TVSH dhe abomini fillestar eshte 6 MUAJ !


Televizion

Kosto Instalimi

Garanci Paisje

6 Muaj

4800

Leke

0 Leke

0 Leke

12 Muaj

8800

Leke

0 Leke

0 Leke

Paketa e kombinuar

Shenim: Cmimet e meposhteme perfshine TVSH dhe abomini fillestar eshte 3 MUAJ !


Internet Televizion Telefon

Kosto instalimi

Garanci Paisje

Download

Upload

Limit

IP

Tarife  Mirembajtje telefonie

Biseda Lokale Tele Co 

Biseda Kombetare Fiks

Biseda Kombetare Mobile 

Biseda Nderkombetare Zona 1

Biseda Nderkombetare Zona 2

Biseda Nderkombetare Zona 3

Biseda Nderkombetare Zona 4

Biseda Nderkombetare Zona 5

3 Muaj

´╗┐

5400

Leke

0 Leke

0 Leke

30 Mbps

10 Mbps

Pa Limit

Dinamike

240 Leke / Muaj

0 Leke / Minuti

6 Leke / Minuti 

12 Leke / Minuti

12 Leke / Minuti

24 Leke / Minuti

28 Leke / Minuti

31 Leke / Minuti

50 Leke / Minuti

6 Muaj

10800

Leke

0 Leke

0 Leke

30 Mbps

10 Mbps

Pa Limit

Dinamike

240 Leke / Muaj

0 Leke / Minuti

6 Leke / Minuti

12 Leke / Minuti

12 Leke / Minuti

24 Leke / Minuti

28 Leke / Minuti

31 Leke / Minuti

50 Leke / Minuti

12 Muaj

21600

Leke

0 Leke

0 Leke

30 Mbps

10 Mbps

Pa limit

Dinamike

240 Leke / Muaj

0 leke Leke / Minuti 

6 Leke / Minuti

12 Leke / Minuti

12 Leke / Minuti

24 Leke / Minuti

28 Leke / Minuti

31 Leke / Minuti

50 Leke / Minuti