Sherbimet

Internet

Tele Co Albania sjell shërbimin e internetit për individ dhe biznese sipas kerkesave duke perdorur teknologjin e fibres optike,ADSL dhe Wi-Fi.

Telefoni

Komunikoni me të afërmit tuaj me një cilësi të lartë zëri dhe me tarifat më të ulta në treg nëpërmejt telefonisë fikse të Tele Co Albania.

Televizion

Tele Co Albania ofron për të gjithë ju shërbimin e Televizionit kabllor e analog dixhital dhe së shpjeti shërbimin IPTV me cilesi të lartë audio dhe video.

 Rreth Nesh

Rreth Nesh

Mirësevini në Tele Co Albania Tele Co Albania ISP është kompania që sjell në tregun Shqiptar shërbimet e Internetit,Telefonisë dhe Televizionit me një cilesi të lartë dhe mbulim të gjerë. Tele Co Albania është themeluar në viti 2000 dhe licensuar në fushën e telekomunikacionit nga AKEP (AUTORITETI KOMUNIKIMEVE POSTARE DHE ELEKTRONIKE). Tele Co Albania operon ne fushen e interneti duke përdorur teknologjitë e Fibrës optike,Epon sistem me kabëll bakri ADSL si dhe me wireless Wi-Fi duke u shërbyer klientëve të ndryshëm si individ ashtu edhe biznese.Tele Co Albania operon në Bashkinë e Tiranës, në Bashkinë e Fierit dhe rrethinat e saj.